Skolan är inte till salu!

skolan_inte_till_salu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisdag den 26 augusti arrangerade Vänsterpartiet en diskussionskväll om skolpolitik med Karin Rågsjö, vice-gruppledare i Stockholms stadshus samt riksdagskandidat och Marina Gunnmo Grönros, ledamot i Stockholms utbildningsnämnd. Ett stort tack går till dem och till artisten, aktivisten och läraren Pyret Moberg som inledde kvällen med peppande politiska sånger.

Här följer några utdrag om vad som nämndes under kvällen:

-Segregationen har ökat i skolresultaten sedan 2007, den borgerliga politiken har ökat segregationen i skolan. De elever som hade bäst resultat då har fått bättre resultat och de som hade sämst resultat då har fått ännu sämre resultat.

-Vänsterpartiet vill att staten ska ta över huvudmannaskapet för skolan efter en utredning görs på hur detta sker på bästa sätt. Inga vinster i välfärden gäller också för skolvärlden, icke vinstdrivande privata skolor såsom fryshuset ska få vara kvar.

-Överlåt till lärarna att detaljstyra skolan, politikerna ska ge riktlinjer men exakt hur många barn som ska sitta i varje klass och andra detaljer ska vara upp till lärarna som känner lokalerna och eleverna.

-Inte heller betygen är en prioritetsfråga. Vänsterpartiet har ej tagit ställning från exakt vilken årskurs och i vilken form betyg ska ges, det viktigaste idag är att skolan ska ha ökade resurser.

-Vänsterpartiet är det parti som avsatt mest pengar i sin budget till skolan. Vi vill ge 500 miljoner mer till skolan i Stockholm än något annat parti, detta motsvarar ca 1000 nya tjänster. Nationellt får skolan 3 miljarder kronor i bidrag från staten i Vänsterpartiets budget.

-Vänsterpartiet vill ha utökat samarbete mellan socialtjänst och skola för att få en helhetssyn för barn i behov av stöd både i hem och skola.

-Vänsterpartiet vill inte vara ett litet parti med i en regering, det är viktigt att V är stora nog för att få igenom sitt krav på att ta bort vinsterna i välfärden.

-Det ska inrättas en instans som kontrollerar att skolorna inte skor sig på skattepengar och att skattepengarna används till rätt saker, såsom investering i undervisningen.

-Skolpengssytemet måste ses över, det kan inte behållas i sin nuvarande form där skolor skriver upp betygen.

-Det är viktigt att få upp lärarnas löner för att höja yrkets status.

-Skolorna behöver även större administrativt stöd, anställa  fler administratörer, vaktmästare och specialpedagoger. Stärk elevhälsan med skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer och skolpsykologer.

-Låt lärarna ansvara för att skolans mål uppfylls.

-Utbilda fritidspersonalen.

-Den närmaste skolan ska vara jättebra, man ska inte behöva känna att man måste flytta barnet till en annan stadsdel för att få den bästa skolan.

-Mer pengar till skolor med större sociala behov, där ska de bästa pedagogerna och resurserna in!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *