En skola för alla

Alliansens politik har medfört att klasstorlekarna har ökat. Antalet elever som inte når kunskapsmålen i skolan har också ökat. Skolan måste vara rustad att möta elevers behov på flera sätt. Dels handlar det om att alla barn måste ges rätt förutsättningar att klara kunskapsmålen i skolan och att barn med särskilt behov av stöd ges stöd i ett tidigt skede. Dels handlar det om skolans fysiska miljö där barnen vistas så stor del av dagen.

En fungerande skolgång motverkar psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, social utslagning.

Skolan behöver i högre grad anpassa undervisningen till alla barns behov och individuella förutsättningar. Alla barn klarar inte av att tillgodogöra sig undervisningen i stor klass det måste även finnas möjligheter att få undervisning i mindre grupp. Vi vill att det inom varje skola ska finnas mindre undervisningsgrupper för barn i behov av särskilt stöd. Barn som kan gå i större klasser med hjälp av assistent ska kunna få det stödet. Vi vill verka för att alla assistenter har adekvat grundutbildning om funktionshinder i skolan.

Vi vill att det ska lika naturligt att barn att gå i den närmaste skolan och att skolans undervisning är likvärdig över staden oavsett geografiskt läge. Vänsterpartiet vill förstatliga skolan och att skattemedel ska gå till barnen och verksamheten, inte till privatpersoner och privat ägande. Vi har sett hur privatiseringar har medfört stora försämringar för utbildningens kvalité och arbetsmiljön. Ett av många exempel på detta är vad som hänt i Årsta med avknoppningar av flertalet förskolor under de senaste åren. Detta får aldrig mer ske. En välfärd fri från kommersiella intressen är en förutsättning för att barn ska få den utbildning de har rätt till och att personalen ska få bättre arbetsvillkor.

Vi vill lokalt verka i samarbete med utbildningsförvaltningens nämndledamöter för att barns fysiska miljö ska vara anpassad till barnen. Vi vill även se fler vuxna på skolgården som hör och ser vad som händer på rasterna och fler vuxna som har möjlighet att delta i aktiviteter och att jobba för att alla barn blir sedda.

 

För mer information:

http://www.stockholmsvanstern.se/blog/kategori/skola

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *