En fungerande socialtjänst

Vi ser symtom på ökade klyftor i samhället bland annat i antal anmälningar till socialtjänsten. Vänsterpartiets politik står för en jämnare fördelning av arbete och resurser i samhället, ett system som förhindrar utslagning samt dålig fysisk och psykisk hälsa. Det är vårt gemensamma ansvar att dela med oss till de som har behov av resurser i form av pengar, tid, omsorg.

I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel har barn och ungdomsvården under många år redovisat underskott på miljontals kronor. Under senare delen av våren har skyddsombuden på förvaltningen slagit larm om socialsekreterarnas arbetssituation och den höga personalomsättningen. Vi i Vänsterpartiet Årsta vill arbeta för att tillräckliga resurser tillförs socialtjänsten för de barn och ungdomar som i annat fall står helt utan skyddsnät. Vi vill att socialtjänstens handläggning ska präglas av hög rättssäkerhet och att familjer får tillräckligt omfattande stöd som håller över tid.

Människor måste kunna komma i kontakt med en tillgänglig socialtjänst och familjer som behöver stöd ska inte behöva vänta på att beslut fattas. Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit en ärendenorm inom barn- och ungdomsvården på högst 15 ärenden per socialsekreterare för att socialtjänsten ska klara sitt uppdrag.

Även på andra områden inom socialtjänsten har vi sett problem. Socialtjänsten får i allt högre utsträckning än tidigare möta människor som inte klarar sin ekonomi på grund av att de inte kan försörja sig på A-kassa eller aktivitetsstöd. Socialtjänsten ska utgöra det yttersta skyddsnätet för människor inte ersätta trygghetssystemen. Här behövs politiska beslut på flera nivåer. De sociala trygghetsförsäkringarna måste stärkas och socialtjänsten behöver tillföras resurser i Enskede-Årsta-Vantör. Att leva lång tid på försörjningsstöd skapar psykisk och fysisk ohälsa/stress och påverkar barn i familjerna negativt på olika sätt. Vi vill se att barnperspektivet beaktas och att socialtjänsten och staden i övrigt verkar för att barn får goda uppväxtvillkor och en aktiv fritid.

 

För mer information:

http://www.stockholmsvanstern.se/blog/kategori/sociala-fragor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *