Bostadspolitiken är inte till salu!

Bostadsbristen i Stockholm är ett mycket stort problem. Det byggs alltför få bostäder och befolkningsökningen är hög. Grunden för människors trygghet handlar om ett eget hem.

Många människor har tak över huvudet men på förstahandskontraktet står det ett annat namn än det egna. Många med låga inkomster tvingas bo i andra eller tredje hand. Andra bor kvar i föräldrahemmet under lång tid efter avslutade gymnasiestudier.

Barnfamiljer utan eget hyreskontrakt har det särskilt svårt. Många försöker lösa sitt boende genom att bo inneboende hos släktingar och vänner eller i tillfälliga andrahandskontrakt. I akuta situationer vänder sig familjer även till socialtjänsten. Stockholm har barnfamiljer som tvingas bo på hotell under långa perioder. Vi vill vända samhällsutvecklingen. Rätten till bostad är en viktig princip i ett solidariskt samhälle, där alla människor ges skäliga levnadsvillkor. Bostad är i grunden en mänsklig rättighet.

Den stora utförsäljningsvåg som har ägt rum under det borgerliga styret har medfört brist på billiga hyresrätter, vilket är den bostadsform som behövs mest. I Årsta har t.ex. andelen hyresrätter minskat mellan 1990 och 2010, från 58 procent till 27 procent av det totala bostadsbeståndet.

Det är en mycket allvarlig situation. Bostadsbristen kräver en ny, aktiv politik som ser till att varje människa får tillgång till en bra bostad till en rimlig kostnad. Det behövs en ny politik för att bygga många hyresrätter med rimliga hyror. Det är fullt möjligt att genomföra.

Vänsterpartiet i Stockholm vill:

– Ge ett politiskt uppdrag och mark till de kommunala bostadsbolagen för att de ska bygga fler hyresrätter.

– Hyrestak! Planera redan från start i planprocessen, att bygga bostäder med månadskostnad som människor har råd med.

– Upplåta mark med tomträtt istället för att sälja till högstbjudande.

– Begränsa antalet parkeringsplatser vid nyproduktion.

– Hyresstopp! Inga hyreshöjningar för kommunala hyresrätter under två års tid.

– Inga fler ombildningar av kommunala hyresrätter till bostadsrätter.

 

Var man kan bygga i Årsta, Östberga och Johanneshov

Vänsterpartiet har pekat ut platser för många nya bostadsprojekt i hela staden och länet.

I Årsta, Östberga och Johanneshov vill vi att det ska byggas bostäder på flera håll. Nedan kommer förslag på nya bostäder utöver pågående projekt eller redan fattade beslut som vi står bakom.

– Slakthusområdet:Vi vill att Slakthusområdet ska utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, samhällsservice och arbetsplatser. Vi motsätter oss byggandet av ett IKEA-varuhus i sydöstra delen av Slakthusområdet intill korsningen Nynäsvägen/Enskedevägen.

Vi vill istället bygga hyresrätter på området, vilket skulle länka ihop Gullmarsplan med Enskede. Minst 1500 lägenheter kan rymmas inom samma område som IKEA-varuhuset är tänkt.

– Västberga:Inom Årsta partihallars område har mark frigjorts genom ändrade logistikförhållanden. Hela Västbergaområdets oplanerade struktur med blandade bebyggelsedelar och hushöjder gör att marken utnyttjas ineffektivt. För att möta en ökande befolkning skulle vissa delar av området kunna omdanas för bostadsändamål och vissa delar för olika former av industri och kontor.

– Vänsterpartiets förslag på att anlägga en trådbusslinje som ska passera Östberga och Johanneshov skapar förutsättningar för att bygga fler bostäder i närheten av de tilltänkta hållplatserna(mer om trådbussförslaget kan du läsa under nästa paragraf).

Vi vill dessutom:

– Att Årstafältet ska bli en landskapspark och att inga bostäder byggs där.

– Att hela Årstaskogen ska bli naturreservat.

– Prioritera redan hårdgjorda ytor vid bostadsbyggande.

– Medborgarnas medbestämmande ska garanteras. Ett sätt är den så kallade omvända planprocessen inför större bostadsprojekt, för mer inflytande för närboende från början av planprocessen.

 

För mer information:

http://www.hemföralla.nu

http://www.stockholmsvanstern.se/blog/kategori/bostad

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *