Bättre kollektivtrafik i Årsta, Östberga och Johanneshov!

Kollektivtrafikförsörjningen i vårt område måste bli bättre. Det gäller särskilt Östberga, där kollektivtrafiken är undermålig: Det är få bussar, glesa turer och begränsad nattrafik.

Vänsterpartiet har följande förslag för att förbättra kollektivtrafiken i Årsta, Östberga och Johanneshov:

– En trådbusslinje mellan Flemingsberg och Orminge, med bl.a. hållplatser i Östberga (mot Årstafältet), Johanneshov (korsning Skagersvägen/Johanneshovsvägen) och vid Globen. Det är en tvärförbindelse som vårt område är i stort behov av.

Trådbussar erbjuder flera fördelar jämfört med andra trafikslag. Det handlar om mindre utsläpp och lägre bullernivåer jämfört med traditionella bussar, lägre kostnader och större flexibilitet jämfört med spårvagnar. Dessutom går trådbussar att anläggas på bara två år, vilket gör att t.ex. Östberga kan få sin trådbusslinje i mitten av kommande mandatperiod med Vänsterpartiets förslag.

– Öppna/bygg en ingång till Årstabergs pendeltågsstation från söder/partihallarna. Det ger kortare avstånd till pendeltåg för boende i Östberga. Det finns även behov av en trygg, upplyst gångväg till stationen, t.ex. en gångbro över det tungt trafikerade partihallsområdet.

– Det finns behov av direktbussförbindelser från Östberga, till Gullmarsplan och Liljeholmen. Turtätheten behöver även ökas på de befintliga busslinjerna till och från Gullmarsplan och Liljeholmen.

– Införande av nattrafik på busslinjen från Östberga och till Gullmarsplan.

– För en tystare och grönare kollektivtrafik vill vi i Vänsterpartiet Årsta ersätta nuvarande buss 160 med en trådbusslinje Gullmarsplan-Årstaberg på längre sikt. Att anlägga en trådbusslinje är också ett sätt att knyta an till Årstas historia. Här har flera linjer varit trafikerade fram till mitten av 1960-talet.

 

För mer information:

V-SLL_tradbuss_screen.pdf

http://www.stockholmsvanstern.se/blog/kategori/trafik

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *