V Årsta – för Välfärd Utan Vinstintressen

Årstaföreningen, som också omfattar Johanneshov och Östberga, har en tuff uppgift framför sig, och det är en Röd-Grön valseger 19 september 2010!

Fri rymd och och fria ytor - Drakduell på Årstafältet 30 maj 2010. ©foto Anders Djerf

V Årsta – för vår Välfärd –  Utan Vinstintressen

Med röd-grön majoritet i Stockholms stad och län återtar vi välfärdens institutioner i kommunal regi. Ingen enskild ska göra klipp på att vi och våra anhöriga behöver vård och våra barn en plats i förskolan!

Vår gemensamma egendom har slumpats bort med de borgerligas oansvariga utförsäljningspolitik. Nu får det vara nog! Ett exempel från vår egen stadsdel:

I stort sett alla daghem i Johanneshov och östra Årsta såldes till uppenbart underpris. Bolaget Kulturkrabaten kunde redan första året kvittera ut en vinst på 2,3 miljoner! Bolagets fortsatta miljonvinster har gått bl a till privata fastighetsköp! I detta område saknar vi idag kommunala alternativ.

Utförsäljningen av allmännyttan till bostadsrättsföreningar har gjort hyresrätten till en raritet i Årsta. Östberga har nu hela 85% bostadsrätter – endast 15% hyresrätter återstår! Allt som nu planeras måste bli hyresrätter!

Bostäder behöver byggas – men vi måste vårda våra grönområden. Arbetet med Landskaps­park Årstafältet ska slutföras som beslutat 2002 – de stora, fria gräsytorna behövs! Årstaskogen ska få sitt skydd som Naturreservat. Beslutsunderlag och skötselplan ligger klart – sedan 2006.

Bostäder vill vi bygga på den övergivna Årstalänken, på ICA- och Martin Olsson-lagrens tomter samt del av partihallsområdet, för att knyta ihop Östberga med Årsta. På sikt överdäckas Huddingelänken och bostäder byggs även där.

Kulturen måste ges starkt ökade resurser. Årsta Teater i Årsta Centrum behöver en renovering, kultursekreterare i stadsdelsnämnderna återanställs och kulturarbetarna ges anständiga levnadsvillkor.

En röst på Vänsterpartiet = En röst för Välfärd – Utan vinstintressen!

Vi måste lyckas i arbetet för rödgrön majoritet i valet 19 september och ett maktskifte i riksdag, kommun och landsting.

Vill du komma med och delta i detta arbete som medlem i Årstaföreningen?

– skriv då redan idag till

[email protected]


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *