Bygga ett samhälle

Årsta med Johanneshov och Östberga, möjligheternas
stadsdelar. Miljöer värda att vårda och utveckla.
Men hur? Med deltagande demokrati tycker vi.
Vänsterpartiet lyssnar och får många goda idéer
från invånarna. Bakom besluten om pendeltågsstation
Årstaberg, gång- och cykelbanan på nya
Årstabron och naturreservat i Årstaskogen finns
motioner från (v).

Men med de senaste åren av borgerlig politik är den lokala demokratin under avveckling. Goda projekt avstannar. Det trygga, solidariska samhälle vi varit med att bygga upp undermineras genom försäljningar, privatiseringar och skärpta regler för de mest behövande.

Kristina Alvendals trygghet ser annorlunda ut. Med förtätning av attraktivt luftig närförort vill hon skapa ”promenadstaden”, därför ett hårt exploaterat Årstafält! Träd är farliga och öppna fält är slöseri med utrymme! Vid Årstas planering sparades dalgångarna för förbindelsen mellan Årstaskogen och övriga gröna områden, villkor för mångfald i djur- och växtliv.

Nu flyttar en ny generation in i Årsta, ofta mycket miljömedveten. Välkomna till våra öppna möten och kulturhistoriska vandringar. Vi lyssnar gärna på er! Vi skapar gemenskap – vår metod att bygga trygghet.

Anders Djerf

Ordförande V Årsta

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *