Hur stoppa borgarnas huggsexa?

År 2007: Vilket år!
Den nya förvaltningen i den stora stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör har bara varit i funktion i ett halvår, men redan har avknoppningar, försäljningar och privatiseringar klubbats igenom i blixtfart. Och
värre blir det…

Alliansens valmanifest lovade valfrihet: dagis särskilt i östra Årsta avknoppas, snart återstår bara ett fåtal i kommunal regi. Valfriheten är väck!

En tryggare och renare stadsdel utlovades: Borgarna skapar istället större otrygghet och otrivsel, bland annat genom upprepade stora förändringar utan förankring hos brukarna.
Det är lika skräpigt, om inte värre, vid återvinningsstationerna. Samma hål är kvar i trottoarer och gator som före valet. De återstående hyresrätterna i
Årsta behövs för framtiden. Oron bland dem som värnar hyresrätten i allmännyttan är stor. Med Informationskampanjer försöker borgarna övertala ännu ståndaktiga att vara med om att privatisera den gemensamma kommunala egendomen.

Klimatfrågan är akut: Då höjer borgarna SL-kortet så att incitamenten att välja bort bilen blir färre. Motorvägsbeslut i stället för spårsatsningar. De redan rika gynnas genom avskaffande av förmögenhetsskatt och ändrad fastighetsskatt.

Hur kan vi försinka besluten? Lyckas vi med överklaganden få dem efter valet 2010? Med nära tre år till nästa val räcker det inte med några bordläggningar. Vi måste nu samla kraft i lokalt i partiföreningen och vara aktiva även om vi inte sitter i styrelsen. Kom med på våra medlemsmöten och delta i debatten!

Vi behöver attrahera fler årstabor att gå med i partiet. Rekryteringsunderlaget finns. Vi har så många fler väljare här än vi har medlemmar.

Vi samlar oss nu för konstruktiva motioner till partiets kongress, de ska vara färdiga i början av mars, kongressen är i juni.

Väl mött kamrater, till en trots allt ljusnande vår.

Närmast möte 21 januari!

Anders Djerf, Ordf. 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *