Månadsarkiv: januari 2008

Hur stoppa borgarnas huggsexa?

År 2007: Vilket år!
Den nya förvaltningen i den stora stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör har bara varit i funktion i ett halvår, men redan har avknoppningar, försäljningar och privatiseringar klubbats igenom i blixtfart. Och
värre blir det…

Alliansens valmanifest lovade valfrihet: dagis särskilt i östra Årsta avknoppas, snart återstår bara ett fåtal i kommunal regi. Valfriheten är väck!

En tryggare och renare stadsdel utlovades: Borgarna skapar istället större otrygghet och otrivsel, bland annat genom upprepade stora förändringar utan förankring hos brukarna.
Det är lika skräpigt, om inte värre, vid återvinningsstationerna. Samma hål är kvar i trottoarer och gator som före valet. De återstående hyresrätterna i
Årsta behövs för framtiden. Oron bland dem som värnar hyresrätten i allmännyttan är stor. Med Informationskampanjer försöker borgarna övertala ännu ståndaktiga att vara med om att privatisera den gemensamma kommunala egendomen.

Klimatfrågan är akut: Då höjer borgarna SL-kortet så att incitamenten att välja bort bilen blir färre. Motorvägsbeslut i stället för spårsatsningar. De redan rika gynnas genom avskaffande av förmögenhetsskatt och ändrad fastighetsskatt.

Hur kan vi försinka besluten? Lyckas vi med överklaganden få dem efter valet 2010? Med nära tre år till nästa val räcker det inte med några bordläggningar. Vi måste nu samla kraft i lokalt i partiföreningen och vara aktiva även om vi inte sitter i styrelsen. Kom med på våra medlemsmöten och delta i debatten!

Vi behöver attrahera fler årstabor att gå med i partiet. Rekryteringsunderlaget finns. Vi har så många fler väljare här än vi har medlemmar.

Vi samlar oss nu för konstruktiva motioner till partiets kongress, de ska vara färdiga i början av mars, kongressen är i juni.

Väl mött kamrater, till en trots allt ljusnande vår.

Närmast möte 21 januari!

Anders Djerf, Ordf. 

Samlad opposition mot borgarnas planer för 2008

Dagarna före jul fattade den borgerliga majoriteten i EnskedeÅrsta- Vantör beslut om verksamhetsplanen och budget för 2008. En samlad opposition reserverade sig. Med en budget baserad på vänsterpartiets, socialdemokraternas och miljöpartiets budgetreservationer i kommunfullmäktige hade vi kunnat värna om och utveckla vår gemensamma välfärd i stället för att skära
ned och sälja ut väl fungerande kommunal verksamhet.

Med oppositionens politik hade den lokala demokratin breddats i nära dialog med medborgarna, som skulle kunnat fortsätta att möta sina lokala politiker på de öppna frågestunderna i sin del av stadsdelsområdet, istället för att alltid tvingas åka till Slakthusområdet (förvaltningens nya lokaler från sommaren 2008). Centralisering
drabbar främst de som inte har råd att köpa SL-kort eller har möjlighet att åka bil eller cykla till sammanträdet.

Med vår budget hade skolan varit kvar i stadsdelsnämnden och samverkan med förskola och socialtjänst hade fördjupats, i stället för att försvåras när skolorna centraliserades. Föräldrarna hade kunnat fortsätta att möta sina lokala politiker i närområdet i stället för att mötas av slutna sammanträdesrum när utbildningsnämnden fattar beslut i
skolfrågor. Vi tre partier anser att förskolorna är bland de viktigaste verksamheter
som staden ansvarar för. Vi vill utveckla den kommunala förskolan, inte sälja ut den till underpris genoma vknoppning till vinstdrivande bolag.

Med vår verksamhetsplan hade föräldrarna i östra Årsta även i fortsättningen kunnat välja en kommunal förskola inom rimligt gångavstånd. Vi vill stödja det livslånga
lärandet med start i förskolan i samverkan med grundskolan, organiserad till stadsdelsnämnden. Med vår budget hade medarbetarna kunnat förbättra kvaliteten i verksamheterna utan att tappa tempo genom organisationsförändringar och nedskärningar, oroa sig över att bli "utmanade" av vem som helst eller att bli övertaliga, kanske arbetslösa. Cheferna hade kunnat koncentrera sig på att inspirera och uppmuntra medarbetarna i stället för att tvingas göra dem övertaliga eller utsättas för trycket att till varje pris privatisera verksamheten.

Enligt den aktivitetsplan som de borgliga partierna fattat beslut om ska nästan allt säljas ut och upphandlas under sken av att öka valfriheten, samtidigt som de inte ens vill garantera att det ska finnas kommunala alternativ kvar. Det spelar inte någon roll vad brukarna tycker eftersom de inte är tillfrågade. Okänsligheten inför brukarnas reaktioner är extra skrämmande när det handlar om att lägga så känsliga verksamheter som gruppbostäder och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar på entreprenad, där människors hela liv påverkas.

Det är en enormt viktig uppgift för alla vänsterpartiets medlemmar att under de närmaste åren göra allt som går genom att delta i det lokala opinionsarbetet mot nedmonteringen av den kommunala verksamheten. Risken är annars överhängande att varenda äldreboende, varje parklek, alla fritidsgårdar och var och varannan förskola är i privat ägo när det är dags för nästa val!