Attacker på demokratin

Borgarna begår sedan de vann valet 17 sept 2006 allt fler övergrepp mot i god ordning fattade beslut, beslut som borgarna dessutom då röstade för! Att ge stadens invånare inflytande är numera farligt! Se på sammanslagningen av stadsdelsnämnder, vår nya Enskede-Årsta-Vantör, lika stor som hela Karlstad, 83 000 invånare! Betänk: Alla partier inom vår nya SDN har nu halverat antal platser för lokala politiker. Arbetsbördan för var och en har ökat markant.

  

Dessutom: Nedläggning av Medborgarkontor, centralisering av beslut och ofta extremt kort tid för oppositionen att reagera på omfattande ärenden inför sammanträden. Till detta vägran att godkänna minoritetsbordläggningar, legio i decennier, oavsett majoritetens sammansättning. Följden: Knapp tid att lyssna med lokalorganisationer och ingen tid för gräsrotens reaktion.

Här i Årsta har vi berövats den lokala förvaltningen och utvecklingen av vår landskapspark Årstafältet! I bästa demokratiska ordning beslutad i en enig Stadsdelsnämnd, djupt förankrade hos folket, dagens och framtidens nyttjare av fältet. En målmedveten förvaltning jobbade mot målet. Till två tredjedelar genomförd. Idiotstoppat! Nu riskerar hela fältet att rivas upp, utredning av en ny stadsdel där har inletts!

Genom ett märkligt beslut överfördes fältet maj 2007, mitt under pågående arbete, till stadens centrala Trafikkontor! Detta är utstuderat: De som nu sitter i ansvarig nämnd har liten eller ingen lokal kännedom om Årsta. Nu ska invånarna i Årsta och Östberga köras över! Ansvarigt borgarråd har helt klart andra planer nu än vad även moderaterna ville före valet!

Exploaterings- respektive Trafiknämnden, 23 augusti respektive 18 september 2007:  "ÅRSTAFÄLTET, uppdrag ExplN 070823 § 24 att påbörja utredning av förutsättningarna för en ny stadsdel i Årsta".

Hur kan vi stoppa detta? Kom med i kampen för Årstas grönytor!

Anders Djerf
ordf V Årsta

Se namninsamling för att Rädda Årstaskogen

Se information om hearing om Årstafältet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *