Månadsarkiv: oktober 2007

Attacker på demokratin

Borgarna begår sedan de vann valet 17 sept 2006 allt fler övergrepp mot i god ordning fattade beslut, beslut som borgarna dessutom då röstade för! Att ge stadens invånare inflytande är numera farligt! Se på sammanslagningen av stadsdelsnämnder, vår nya Enskede-Årsta-Vantör, lika stor som hela Karlstad, 83 000 invånare! Betänk: Alla partier inom vår nya SDN har nu halverat antal platser för lokala politiker. Arbetsbördan för var och en har ökat markant.

  

Dessutom: Nedläggning av Medborgarkontor, centralisering av beslut och ofta extremt kort tid för oppositionen att reagera på omfattande ärenden inför sammanträden. Till detta vägran att godkänna minoritetsbordläggningar, legio i decennier, oavsett majoritetens sammansättning. Följden: Knapp tid att lyssna med lokalorganisationer och ingen tid för gräsrotens reaktion.

Här i Årsta har vi berövats den lokala förvaltningen och utvecklingen av vår landskapspark Årstafältet! I bästa demokratiska ordning beslutad i en enig Stadsdelsnämnd, djupt förankrade hos folket, dagens och framtidens nyttjare av fältet. En målmedveten förvaltning jobbade mot målet. Till två tredjedelar genomförd. Idiotstoppat! Nu riskerar hela fältet att rivas upp, utredning av en ny stadsdel där har inletts!

Genom ett märkligt beslut överfördes fältet maj 2007, mitt under pågående arbete, till stadens centrala Trafikkontor! Detta är utstuderat: De som nu sitter i ansvarig nämnd har liten eller ingen lokal kännedom om Årsta. Nu ska invånarna i Årsta och Östberga köras över! Ansvarigt borgarråd har helt klart andra planer nu än vad även moderaterna ville före valet!

Exploaterings- respektive Trafiknämnden, 23 augusti respektive 18 september 2007:  "ÅRSTAFÄLTET, uppdrag ExplN 070823 § 24 att påbörja utredning av förutsättningarna för en ny stadsdel i Årsta".

Hur kan vi stoppa detta? Kom med i kampen för Årstas grönytor!

Anders Djerf
ordf V Årsta

Se namninsamling för att Rädda Årstaskogen

Se information om hearing om Årstafältet

Rädda Årstaskogen

Nu genomförs en namninsamling för att rädda Årstaskogen som rekreationsområde för alla som bor runt Årstaviken.

  

Namninsamling till förmån för naturreservat i Årskaskogen. Det finns redan ett beslut om att göra Årstaskogen till ett naturreservat. Bara ett klubbslag i kommunfullmäktige saknas. Under förra mandatperioden bearbetades frågan om naturreservatet fram till det sista beslutet i kommunfullmäktige. Nu efter majoritetsskiftet är framtiden oviss för Årstaskogen. I planeringen av området kring Gullmarsplan ingår även delas av Årstaskogen samt förbindelsen under Skanstullsbron mot Hammarbybacke och Nackareservatet. Vi måste nu få till det avgörande beslutet. Din röst kan bli den som till slut avgör frågan, lätt till DITT namn!

Gå till namninsamling.se

Hur mycket ska Årsta tåla

En arkitekts vilda idéer på att urbanisera hela Årstafältet, det vill säga offra hela denna fria gröna yta för en ny stadsdel av innerstadskarraktär, har fått Stockholms Handelskammares stöd, de presenterar planerna 2006 i sin rapportserie. Mikael Söderlund med flera politiker i stadshuset nappar på idén och bollen är i rullning. Så bildas en lobbyinggrupp långt innan någon ny stadsplan finns som underlag för samråd och långt innan den presenterats i några av stadens nämnder. Berättigad oror mobiliserar en opposition, nätverk bildas, hemsida skapas och namnlistor sprids: Rädda Årstafältet!

Väl etablerade rugbyföreningar, med planer där även landslaget tränar, sägs upp, golfverksamheten hotas, hundskola, fotbollsträningar, avkopplande vandringar  och vinterns första skidtur förlorar en lugn oas som förra majoriteten beslutade att utveckla till en levande naturpark.

Nu raseras helaprojektet med ett levande Årstafält i arkitekten Jerker Söderlinds planer. Likaså den värdefulla kulturhistorien med fornminnesskyddade Göta Landsväg. Söderling lämnar den som ett smalt grönt band mellan täta husrader, lika Katarina Bangatan!

Visst kan Årstafäletet upplevas som öde, men många dagar är det samtidigt både rugby- och fotbollsmatcher (bland annat Årsta AIK), tjogvis med golfspelare som tränar utslag på Årsta Golf och minst en hundskola igång, och alla kolonister, som nyss firat femårsjubileum. Gå runt fältet en sådan dag!

Det andra mycket oroande angreppet på vårt gröna Årsta planerar Mikael Söderlund i östra kanten av Årstaskogen – där kan snart, om vi inte lyckas stoppa eländet, exklusiva terasshus ersätta en fin skogsbacke. Söderlund vill "städa upp på stökiga Gullmarsplan" och tror att nya, dyra bostäder gör jobbet. Vi kan hitta andra lösningar!