Månadsarkiv: augusti 2007

Värna Årstas särart!

Vi bor i en stadsdel med stora värden, Årsta. Väl genomtänkt växte den fram huvudsakligen under 1940- och 50-talen med kompletteringar. De gröna stråken, grönkilarna, har hela tiden, i allt väsentligt respekterats och kontakten mede de stora grönområdena i Nacka och Tyresö har inte slutits till genom obetänksamt byggande. Husens storlek och placering har i allt väsentligt anpassats till omgivande natur. Det 1953 färdigställda Årsta Centrum ligger på världstoppslistan bland arkitekters besöksmål. Detta har gällt fram till idag.

Med nuvarande regim i Stadshuset är inga unika naturvärlden bevarandevärda nog: Närmaste dråpslag av ansvarigt borgarråd Mikael Söderlund är att i ostligaste delen av själva Årsta skogen utreda byggande av bostäder vilket bara skulle lämna små parkbitar kvar! Detta får inte ske. Den så kallade Tyresta kilen klippas! Dess stora betydelse för inte minst djurlivet utreddes för övrigt av just Exploateringskontoret så sent som 2005-06. Dela projektet med Naturreservat Årstaskogen – Årstaholmar riskerar att falla.

Lär känna Årstaskogens alla slingrande stigar, upptäck dessa naturvärlden och skriv och protestera till stadsdelens politiker, till ledamöter i Mark- och Exploateringsnämn och ledamöter i fullmäktige.

Skriv insändare!

Bilda opinion och sprid betydelsen av levande grönområden.

Anders Djerf, ordförande V Årsta