Årsta – i stormens öga

Om vi inte aktivt bevakar omvärlden, får direkt information från våra representanter i de folkvalda församlingarna, och ifrågasätter beslut och det som händer runt omkring oss kan det förefalla lugnt och tryggt i vår närmaste omvärld.

Men många av Alliansens attacker nit de hävdvunna demokratiska strukturerna är många gånger så försåtliga att de är svåra att upptäcka i tid, ja rent av omöjliga. Med oresonligt korta tidsfrister lägger de gång på gång fram stora mängder text. Beslutsunderlag om den kämpande oppositionen i bästa fall bara får ett par dagar på sig att sätta sig in i och besvara.

Två exempel är två tjocka dokument; de centrala frågorna om upphandlingspolicy och konkurrensutsättningspolicy i Stockholms stad. Den sistnämnde innhåller en mycket långt driven utmaningsrätt, som i princip innebär, att man kan lägga bud på allt. Dessa dokument framlades bara två dagar före fullmäktigemötet!

Ingen tid finns att förankra och diskutera, till exempel utförsäljningsärenden, i partigrupperna och ännu mindre i lokalföreningarna innan vi från Vänstern måste ha våra svar/reservationer klara. Av hävd har en minoritetsbordläggning accepterats i stadshuset, i nämnder och bolagsstyrelser. Trots en enig opposition har de moderata borgarråden redan nu flera gånger nonchalerat våra bordläggningsyrkanden.

En viktig strukturförändring: från att Stockholms stadsfullmäktige sedan decennier sammanträtt varannan vecka, har nu antalet sammanträden decimerats betänkligt genom en reducering till möten var tredje vecka. Allt fler ärenden blir nu avgjorda på "lägre" instanser, i borgarrådsberedningar eller kommunstyrelsen, som tidigare mer varit beredande organ.

Detta är attacker mot den deltagande demokratin! Men vi ska använda de väger som finns för att påverka; vi kan inspirera våra stadshuspolitiker till interpellationer (frågor till ansvariga borgarråd), skriva insändare i lokalpress, synas på gator och torg, attrahera de många som börjar inse att det nu gått för långt, till att bli medlemmar och aktivt delta i vårt partiarbete.

Väl mött på föreningsmöten och 1 maj, kamrater

Anders Djerf, ordförande Vänsterpartiet Årsta

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *