Månadsarkiv: april 2007

Marknaden skapar både vinnare och förlorare

Kd påstår att det inte blir några privatiseringar men det är fel. Avknoppning betyder att förskolan ehller hemtjänstenheten kommer att ägas av privatpersoner eller företag och inte kan återtas av kommunen. Om det inte är privatisering undrar vi vilken ordbok kd använder.

Det skriver vänsterpartiets representanter i Årsta-Enskede-Vantörs staddels nämnd, i den debatt som sedan en tid tillbaka pågår mellan V och Kd på insändarsidan i tidningen Mitt i Söderort. Läsa hela det senaste inlägget från V.

Kd påstår att det inte blir några privatiseringar men det är fel. Avknoppning betyder att förskolan ehller hemtjänstenheten kommer att ägas av privatpersoner eller företag och inte kan återtas av kommunen. Om det inte är privatisering undrar vi vilken ordbok kd använder.

Alla ska bli vinnare med kd:s politik, men de blundar för att marknaden skapar både vinnare och förlorare. Genom forskning vet vi att de som bäst kan utnyttja skolvalet är medelklassen. Hur kan familjer med ekonomiskt bistånd välja skola när de nekas SL-kort för resan dit? Med det "fria" skolvalet avgörs barns skolgång av föräldrars utbildning, ekonomi och information – all får inte samma chans.

Vi tror inte heller att borgarnas valsystem i äldreomsorgen kommer att gynna låginkomsttagare. Att kalla pengsystem och entreprenader för demokratireformer är nyspråk för att dölja att allmänintresset försvagas. Det är lättare att upptäcka vanvård i ett kommunalt äldreboende än i en entreprenad, där personalen inte får tala fritt med nämnden. Entreprenaden ger otrygghet, eftersom det kan bli nya utförare efter varje upphandling. Kd uttrycker sig föraktfullt om demokratin när makt över vardagen ställs mot kommunal verksamhet. I deras system blir vi krymta till kunder, med mycket minde inflytande än vi har som medborgare och ägare och våra förskolor, skolor och äldeboenden.

Rosa Lundmark och Jenny Norberg

Ordinarie ledamot samt ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Årsta – i stormens öga

Om vi inte aktivt bevakar omvärlden, får direkt information från våra representanter i de folkvalda församlingarna, och ifrågasätter beslut och det som händer runt omkring oss kan det förefalla lugnt och tryggt i vår närmaste omvärld.

Men många av Alliansens attacker nit de hävdvunna demokratiska strukturerna är många gånger så försåtliga att de är svåra att upptäcka i tid, ja rent av omöjliga. Med oresonligt korta tidsfrister lägger de gång på gång fram stora mängder text. Beslutsunderlag om den kämpande oppositionen i bästa fall bara får ett par dagar på sig att sätta sig in i och besvara.

Två exempel är två tjocka dokument; de centrala frågorna om upphandlingspolicy och konkurrensutsättningspolicy i Stockholms stad. Den sistnämnde innhåller en mycket långt driven utmaningsrätt, som i princip innebär, att man kan lägga bud på allt. Dessa dokument framlades bara två dagar före fullmäktigemötet!

Ingen tid finns att förankra och diskutera, till exempel utförsäljningsärenden, i partigrupperna och ännu mindre i lokalföreningarna innan vi från Vänstern måste ha våra svar/reservationer klara. Av hävd har en minoritetsbordläggning accepterats i stadshuset, i nämnder och bolagsstyrelser. Trots en enig opposition har de moderata borgarråden redan nu flera gånger nonchalerat våra bordläggningsyrkanden.

En viktig strukturförändring: från att Stockholms stadsfullmäktige sedan decennier sammanträtt varannan vecka, har nu antalet sammanträden decimerats betänkligt genom en reducering till möten var tredje vecka. Allt fler ärenden blir nu avgjorda på "lägre" instanser, i borgarrådsberedningar eller kommunstyrelsen, som tidigare mer varit beredande organ.

Detta är attacker mot den deltagande demokratin! Men vi ska använda de väger som finns för att påverka; vi kan inspirera våra stadshuspolitiker till interpellationer (frågor till ansvariga borgarråd), skriva insändare i lokalpress, synas på gator och torg, attrahera de många som börjar inse att det nu gått för långt, till att bli medlemmar och aktivt delta i vårt partiarbete.

Väl mött på föreningsmöten och 1 maj, kamrater

Anders Djerf, ordförande Vänsterpartiet Årsta