V värnar om Årsta Folkets Hus!

Mitt i Årsta finns en fantastisk mötesplats för människor och kultur: Årsta Centrum med Årsta Folkets Hus! Men det krävs att vi slår vakt om denna 50-talspärla, att den får möjligheter att fortleva och glänsa!

När Stockholmsbyggen (Riksbyggen) på 1940-talet gav bröderna Alhséns arkitektkontor i uppdrag att utforma en mötesplats för människor och kultur granne med samhällsservice och lokalt näringsliv var det mycket framsynt.
När Årsta Teater stod färdig och hela Årsta Centrum kunde invigas 1953 fanns stor biograf, teater, möteslokaler, bibliotek, kafé, konstnärsateljéer, Vår Teater, och intill bl.a. den legendariska dansrestaurangen Hjälmaren och en mängd butiker av alla slag.
Årstas ”signatur” skulpturgruppen Gycklarna av Bror Marklund, kom på plats 1966.
Mycket av detta finns kvar än idag, trots att restaurang Hjälmaren idag inte får spela dansmusik för att det stör en granne (!), många av butikerna tvingats slå igen, den för stadsdelen med tiden alltför stora salongen i biografen Forum minskades, bl.a. för att kunna erbjuda det 1978 invigda Årsta Folkets Hus medelstora lokaler för möten etc… Men mycket är bevarat i ursprungligt skick.
För att klara en fortsatt verksamhet av dagens omfattning i Årsta Folkets Hus behövs ökade resurser till driften. Detta kan bl.a. ökad uthyrning bidra till. Resurser finns flera av veckans dagar att ta emot nya grupper i större och mindre lokaler.
Kultur är friskvård! Vänsterpartiet i Årsta vill att kommunen ska kunna ge ökat stöd till lokalhyran i bredare omfattning än idag, där endast barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att få s k 0-taxa. Genom att stötta alla generationer till en kreativ fritid skapas välmående. Denna förebyggande hälsovård borde både Folkhälsoinstitut och Landsting stötta, genom att Årsta Folkets Hus får del av deras resurser!
Anslag måste beviljas av Boverket och andra institutioner för de stora investeringar i upprustning och modernisering som både biograf och teater är i stort behov av. Det finns dessutom råutrymmen idag, som med tillskott av ekonomiska resurser kan utvecklas till spännande lokaler!
Då både byggnader och inredning i Årsta Centrum är K-märkt ställs extra höga krav på renovering och nyinstallationer. Samtidigt behövs lösningar för att uppfylla dagens krav på god arbetsmiljö, färre tunga lyft etc Detta kräver extra resurser.
Men Årsta Centrum med Årsta Folkets Hus måste få en trygg framtid!
Vänsterpartiet i Årsta bokar trofast lokaler i Årsta Folkets Hus för medlemsmöten och andra aktiviteter. Gör det du också!
Anders Djerf 27.3 -06

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *