Månadsarkiv: mars 2006

V värnar om Årsta Folkets Hus!

Mitt i Årsta finns en fantastisk mötesplats för människor och kultur: Årsta Centrum med Årsta Folkets Hus! Men det krävs att vi slår vakt om denna 50-talspärla, att den får möjligheter att fortleva och glänsa!

När Stockholmsbyggen (Riksbyggen) på 1940-talet gav bröderna Alhséns arkitektkontor i uppdrag att utforma en mötesplats för människor och kultur granne med samhällsservice och lokalt näringsliv var det mycket framsynt.
När Årsta Teater stod färdig och hela Årsta Centrum kunde invigas 1953 fanns stor biograf, teater, möteslokaler, bibliotek, kafé, konstnärsateljéer, Vår Teater, och intill bl.a. den legendariska dansrestaurangen Hjälmaren och en mängd butiker av alla slag.
Årstas ”signatur” skulpturgruppen Gycklarna av Bror Marklund, kom på plats 1966.
Mycket av detta finns kvar än idag, trots att restaurang Hjälmaren idag inte får spela dansmusik för att det stör en granne (!), många av butikerna tvingats slå igen, den för stadsdelen med tiden alltför stora salongen i biografen Forum minskades, bl.a. för att kunna erbjuda det 1978 invigda Årsta Folkets Hus medelstora lokaler för möten etc… Men mycket är bevarat i ursprungligt skick.
För att klara en fortsatt verksamhet av dagens omfattning i Årsta Folkets Hus behövs ökade resurser till driften. Detta kan bl.a. ökad uthyrning bidra till. Resurser finns flera av veckans dagar att ta emot nya grupper i större och mindre lokaler.
Kultur är friskvård! Vänsterpartiet i Årsta vill att kommunen ska kunna ge ökat stöd till lokalhyran i bredare omfattning än idag, där endast barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att få s k 0-taxa. Genom att stötta alla generationer till en kreativ fritid skapas välmående. Denna förebyggande hälsovård borde både Folkhälsoinstitut och Landsting stötta, genom att Årsta Folkets Hus får del av deras resurser!
Anslag måste beviljas av Boverket och andra institutioner för de stora investeringar i upprustning och modernisering som både biograf och teater är i stort behov av. Det finns dessutom råutrymmen idag, som med tillskott av ekonomiska resurser kan utvecklas till spännande lokaler!
Då både byggnader och inredning i Årsta Centrum är K-märkt ställs extra höga krav på renovering och nyinstallationer. Samtidigt behövs lösningar för att uppfylla dagens krav på god arbetsmiljö, färre tunga lyft etc Detta kräver extra resurser.
Men Årsta Centrum med Årsta Folkets Hus måste få en trygg framtid!
Vänsterpartiet i Årsta bokar trofast lokaler i Årsta Folkets Hus för medlemsmöten och andra aktiviteter. Gör det du också!
Anders Djerf 27.3 -06

Östberga – också en del av vår förening!

Utanför tullarna byggdes miljonprogrammet under 60-talet. Nu görs ansträngningar att lyfta dessa stadsdelar, och en av dem ingår i V Årsta föreningens område. Vid södra kanten av vårt stora Årstafälteligger Östberga uppe på höjden. En del av Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd (SDN). Här finns en befolkning med rik etnisk bakgrund.

Under borgarnas regim 2006-2010 har de flesta hyresrätterna i Östberga privatiserats genom försäljning till bostadsrättsföreningar. 2010 återstår blott femton (15!) % hyresrätter i Östberga!

Istället för att vara en samlingsplats mitt i stadsdelen ligger de enstaka närbutiker och näringsställen som finns, samt dessutom skola och ungdomsgård, i vardera änden av Östberga.
Efter mycket arbete från Årsta V-förening, Ung Vänster och andra opinionsbildare fick Östberga 22 aug 05 äntligen åter en busslinje till Årsta Centrum (linje 168), så att apotek, bibliotek och allt annat som saknas i Östberga, kan nås. Och inte minst kulturutbudet i Årsta Fokets Hus och Teater.

Anders D

(uppdaterat 2010-06-05)

Knutpunkt Årstaberg – ett Vänsterinitiativ!

Den 13 januari 2006 var en märkesdag för kollektivtrafik-resenärerna och för Årstaborna: Något så ovangt som en helt ny järnvägsstation invigdes i vår stadsdel! För pendeltågen söderut är nu Årstaberg första anhalt utanför tullarna. Initierad genom en vänsterparti-motion i Stockholms stadshus 1994!

I Knutpunkt Årstaberg samlas nu pendeltåg, Tvärbana och fem busslinjer. Det var Vänsterpatiets Årstaförenings Iris Birath som 1994 lade fram motion i Stadshuset (1994:97) om att göra en staion i detta strategiska läge, nu när pendeltågen med den nya Årstabron skulle få egna spår, och således kunde stanna utan att vara hindrande för den täta rikstrafiken på stambanan. Tidigare var det bara två spår på platsen mot fyra idag. Invigning skedde med musik och tal bl.a. av trafiklandstingsrådet, 13.1 2006. (Nå, det finns på platsen också ett stickspår till Årsta godsterminal (Green Cargo), som har en egen viadukt över Årstalänken),
På 7 minuter kommer vi nu till Centralen härifrån! Det är nu också betydligt lättare för alla resenärer från Tumba, Tullinge, Södertälje och Nynäshamn att nå Årsta och också att här efter byte fortsätta färden. Det finns resenärer som tack var den nya pendeltågsstationen sagt att de vinner nära 1 timme i restid enkel väg!
I augusti 2005 fick vi också vara med om att inviga den nya järnvägsbron, med bonus en gång- och cykelväg till Södermalm: Det senare också ett Vänsterparti-initiativ från Årsta, genom Iris Birath, motion i Stockholms fullmäktige 1991. (1991:61), Detta är nu en uppskattad vandringsväg, med fin utsikt 30 meter över Årstaviken!
Anders D

Återuppbyggnad Årstagårds bollplan

Förra året brändes omklädningsbyggnaden vid Årstagårds bollplan ned i en anlagd brand. Nu återuppstår den!
Bl.a. Radio Stockholm meddelade i veckan (6/4) att fyra miljoner kronor ska investeras i en ny omklädningsbyggnad vid Årstagårdens bollplan. Det har Stockholms kommunfullmäktige beslutat. Sommaren 2005 totalförstördes byggnaden i en anlagd brand.
Genom att busslinje 160 sedan 8 januari i år är förlängd, till Knutpunkt Årstaberg, har Årstagårds bollpan blivit ännu lättare att nå, särsklit välkommet, då svårigheten att hitta p-platser i Årsta är välbekant bland boende och besökare. 8 jan. begåvades nämligen bollplanen, och dess grannar, med en egen busshållplats, ”Årsta gård”.